Lịch công tác

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 12/6/2017 đến 16/6/2017