LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 26/3/2018 đến 1/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 31/7/2017 đến 4/8/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 24/7/2017 đến 28/7/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 17/7/2017 đến 22/7/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 3/7/2017 đến 7/7/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 26/6/2017 đến 30/6/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 19/6/2017 đến 23/6/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 12/6/2017 đến 16/6/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 5/6/2017 đến 9/6/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 29/5/2017 đến 2/6/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 8/5/2017 đến 12/5/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 01/5/2017 đến 5/5/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017