LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 09/7/2018 đến 15/7/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 02/7/2018 đến 08/7/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 26/3/2018 đến 1/4/2018 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 31/7/2017 đến 4/8/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 24/7/2017 đến 28/7/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 17/7/2017 đến 22/7/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 3/7/2017 đến 7/7/2017 Lịch công tác Văn phòng HĐND ngày 26/6/2017 đến 30/6/2017