Danh bạ điện tử

Danh bạ Văn phòng HĐND tỉnh BR-VT

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Phạm Thành Chung

Chánh văn phòng HĐND tỉnh BR-VT

0939.663.456

2

Trần Thế Nghiệp

Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh BR-VT

0907.123.582

3

Đỗ Phước Trung

Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh BR-VT

0909.396.621

 

PHÒNG TỔNG HỢP

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Trần Mạnh Đức

Trưởng phòng Tổng hợp

0969.966.611

2

Lê Văn Minh

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

0908.411.169

3

Nguyễn Thị Hoa Nhị

Chuyên viên

0984.606.030

4

Nguyễn Văn Hải

Chuyên viên

0988.211.353

5

Võ Văn Trung

Chuyên viên

0919.597.273

6

Lê Thị Thảo

Chuyên viên

0904.598.742

7

Đỗ Thị Việt Hà

Chuyên viên

01696.978.952

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ (FAX:3.511 527)

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Đỗ Ngọc Trung

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

0918.566.322

2

Lê Ái Bảo

Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

0983.784.001

3

Trương Bích Ngọc

Kế toán

0933.004.767

4

Lê Thị Bích Quyền

Kế toán

0902.060.161

5

Phan Thị Hoa

Văn thư

0908.696.596

6

Đoàn Thị Thuỳ

Thủ quỹ

0907.445.135

7

Nguyễn Trần Huy

Công nghệ thông tin

0907.070.292