Đại biểu HĐND khóa VI

Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/DBHDNDKHOAVI.pdf