Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI

Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021