Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 2816
  • Tất cả: 132691

Tài liệu họp trực tuyến thứ 2 ngày 17 tháng 5 năm 2021

[206/HĐBCQG - 06/05/2021] v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử Bấm để tải

[214/VPHĐBCQG-TT - 08/05/2021] v/v rà soát cập nhật danh sách cử tri phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 Bấm để tải

[644/HĐBCQG-VPHĐBCQG - 05/05/2021] v/v một số vấn đề lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử Bấm để tải

[234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT - 13/04/2021] v/v hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COvid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh Bấm để tải

[538/KH-BYT - 22/04/2021] Kế hoạch Công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bấm để tải

[2135/BNV-CQĐP - 13/05/2021] V/v hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Bấm để tải 

[541/CĐ-TTg - 23/04/2021] Công điện cường thực hiện phòng chống, chống dịch bệnh COVID-19 Bấm để tải

[138A/UBBC-TCV - 02/04/2021] v/v thực hiện bầu cử đối với cử tri đang bị cách ly y tế tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly y tế tập trung khác và người đang bị cách ly y tế tại nhà Bấm để tải

[195/UBBC-TCV - 16/04/2021] v/v hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COvid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh Bấm để tải

[225/VPHĐBCQG-PL - 11/5/2021] v/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trạch bầu cử Bấm để tải

[242/UBBC-TCV - 28/04/2021] v/v triển khai phương án diễn tập phòng chống bệnh Covid-19 trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Bấm để tải

[271/UBBC-TCV - 07/05/2021] v/v thống nhất triển khai kịch bản diễn tập phòng, chống Covid-19 trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Bấm để tải

[275/UBBC-TCV - 08/05/2021] V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử Bấm để tải

[276/UBBC-TCV - 08/05/2021] V/v rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bấm để tải

[278/UBBC-TCV - 09/05/2021] V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử Bấm để tải

[282/UBBC-TCV - 09/05/2021] v/v tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 theo Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 07/5/2021 của BTV Tỉnh uỷ Bấm để tải

[300/KH-UBBC - 12/05/2021] KH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh của UBBC tỉnh với UBBC cấp huyện, cấp xã và các Tổ bầu cử Bấm để tải

[317/HD-UBBC - 14/05/2021] HD v/v đảm bảo y tế phòng chống dịch covid-19; phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Bấm để tải

Tin liên quan
1 2 3 
Đoàn Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3859 077 Fax: 0254 3511 527

Mail: hdnd@baria-vungtau.gov.vn

Bản quyền thuộc về VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu