HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ngày 01/12/2017, tại Hội trường huyện ủy Tân Thành Tổ đại biểu thảo luận số 2 HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân thành làm Tổ trưởng và các thành viên (Tổ 4 và Tổ 7 HĐND tỉnh) đã tổ chức thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ Sáu-HĐND tỉnh, Khóa VI.

Thống Kê Truy Cập

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 4770086
Số người đang truy cập: 8