HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Sáng ngày 22/02/2017, Ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước do Tỉnh quản lý tại Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3023559
Số người đang truy cập: 71